Kuntokilpailun säännöt


Yleistä

Näissä säännöissä käytetään UPM-Kymmene
Oyj Kaukaasta nimitystä yhtiö ja Kaukaan Lyly ry:stä nimitystä Lyly.

Kuntokilpailun tarkoituksena on edistää yhtiön palveluksessa olevien, heidän
perheenjäsentensä ja yhtiön eläkeläisten liikuntaharrastusta Lylyn sääntöjen
puitteissa.
KUNTOHALLIKORTTI = vuosittain lunastettava kuntohallin käyttöön oikeuttava
kulkulupa, joka oikeuttaa osallistumaan palkintomatkan arvontaan.
KUNTOLIIKUNTAKORTTI = lajimerkinnöin täytetty vuosittainen palautettava kortti,
jonka palauttaneet osallistuvat palkintomatkan arvontaan.

1 Kuntohallikorttiarvonta

1.1 Osanotto oikeus kuntohallikortin lunastaneille


Yhtiön palveluksessa olevat:
Arvontaan voivat osallistua kaikki ne henkilöt, jotka ovat työsuhteessa
kalenterivuoden aikana ja ovat lunastaneet vuosittaisen kuntohallikortin.
Työsuhteen on oltava voimassa arvontahetkellä.

Yhtiön eläkeläiset:
Arvontaan voivat osallistua kaikki yhtiön eläkeläiset, jotka
ennen kalenterivuoden alkamista ovat jääneet eläkkeelle ja ovat
suorittaneet kuntohallimaksun.

1.2 Kuntohallikortin voimassaoloaika

Kuntohallikortin voimassaoloaika on yksi (1) vuosi. Palkintojen arvonta
suoritetaan kalenterivuoden lopussa poliisilaitoksella.

1.3 Palkinnot

Kuntohallikortti, yhtiöläiset, eläkeläiset:

Lylyn johtokunta määrittää arvottavien palkintomatkojen lukumäärän ottamalla
huomioon arvontaan osallistuvien henkilöiden lukumäärän ja muut tekijät.
Palkintomatkan kestoaika on neljä (4) vuorokautta. Palkintomatkat eivät oikeuta
työstä vapautukseen ja ansiomenetyksen korvaamiseen.

Lyly suorittaa matkoille osallistuvien majoituskulut ja aamiaisen sekä yhden
ruokailun/vuorokausi perillä. Matkan aikana kukin osallistuja vastaa omista
kuluistaan. Päivärahaa ei matkan aikana makseta.

Palkintomatkaa ei korvata rahana eikä voittaja voi siirtää sitä toiselle
henkilölle. Matkasta kieltäytyneen tai esteen saaneen matka jää käyttämättä.

Arvonnassa voitettuun palkintomatkaan on oikeutettu henkilö, jonka työsuhde on
voimassa matkan päättymispäivänä sekä henkilö, joka on siirtynyt eläkkeelle
ao. kalenterivuoden aikana tai ennen palkintomatkan alkua.


1.4 Väärinkäytökset


Mikäli kuntokortin lunastanut henkilö ei noudata kuntohallin käyttöön liittyviä
sääntöjä, niin hänet suljetaan pois kuntohallikorttiarvonnasta. Kuntohallikortin
maksu tulee olla suoritettu. Lisäksi Lylyn johtokunta voi päättää muista
toimenpiteistä.

2 Kuntoliikuntakorttiarvonta

2.1 Osanotto-oikeus kuntoliikuntakorttiarvontaan

Yhtiön palveluksessa olevat kuntoliikuntakortin palauttaneet henkilöt:

Arvontaan voivat osallistua kaikki ne henkilöt, jotka ovat
työsuhteessa kalenterivuoden aikana.

Yhtiön palveluksessa olevien perheenjäsenet:

Arvontaan voivat osallistua yhtiön palveluksessa olevien perheenjäsenet,
jotka asuvat samassa taloudessa.

Yhtiön eläkeläiset:

Arvontaan voivat osallistua kaikki yhtiön eläkeläiset, jotka
ennen kalenterivuoden alkamista ovat jääneet eläkkeelle.

2.2 Kuntoilukauden kestoaika ja kuntoliikuntakorttien palautus

Kuntoilukausi alkaa 1.1. ja päättyy 31.12. Kuntoliikuntakortti on palautettava
20.1. mennessä.

Palauttamisesta tulevat ohjeet aina vuodenvaihteessa Lylyn kotisivuille.

2.3 Liikuntasuoritukset

Kuntoliikuntakorttiin saa yhden pisteen vähintään puolen tunnin yhtäjaksoisesta
harjoituksesta, tai Lylyn toiminnan piiriin kuuluvasta urheilu- ja
liikuntasuorituksesta.

2.4 Suoritusten kirjaaminen

Vähimmäismäärän täyttävä liikuntasuoritus on kirjattava kuntoliikuntakorttiin
lajimerkintöjä käyttäen. Kullekin henkilölle hyväksytään yksi suoritus
vuorokauden aikana.

2.5 Suoritustasot

Arvontaan oikeuttava pistemäärä on sata (100) pistettä/kalenterivuosi.

2.6 Palkinnot

Kuntoliikuntakortti, yhtiöläiset:

Lylyn johtokunta määrittää arvottavien palkintomatkojen lukumäärän ottamalla
huomioon arvontaan osallistuvien henkilöitten lukumäärän ja muut tekijät.
Palkintomatkan kestoaika, neljä (4) vuorokautta. Palkintomatkat eivät oikeuta
työstä vapautukseen ja ansionmenetyksen korvaamiseen.

Lyly suorittaa matkoille osallistuvien majoituskulut ja aamiaisen sekä yhden
ruokailun/vuorokausi perillä. Matkan aikana kukin osallistuja vastaa omista
kuluistaan. Päivärahaa ei matkan aikana makseta.

Palkintomatkaa ei korvata rahana eikä voittaja voi siirtää sitä toiselle
henkilölle. Matkasta kieltäytyneen tai esteen saaneen matka jää käyttämättä.

Arvonnassa voitettuun palkintomatkaan on oikeutettu henkilö, jonka työsuhde on
voimassa matkan päättymispäivänä sekä henkilö, joka on siirtynyt eläkkeelle ao.
kalenterivuoden aikana tai ennen palkintomatkan alkua.

Palkintomatkojen lisäksi arvotaan esinepalkintoja ja/tai lahjakortteja Lylyn
johtokunnan kulloinkin ilmoittamalla tavalla.

Kuntoliikuntakortti, eläkeläiset ja perheenjäsenet:

Kuntoliikuntakortin palauttaneiden kesken arvotaan esinepalkintoja ja/tai
lahjakorteja Lylyn johtokunnan kulloinkin ilmoittamalla tavalla.

2.7 Väärinkäytökset

Mikäli merkitsemisissä tai suorituksissa todetaan väärinkäytöksiä, hylätään
kuntoilijan suoritukset. Lisäksi Lylyn johtokunta voi päättää muista
toimenpiteistä.

Palkintomatka

Palkintomatkan järjestelyt

Voittaja vastaa itse matkan varaamisesta ja vapaista työnantajan kanssa. Lylyn
johtokunta järjestää kohteisiin listat palkintomatkojen voittajista. Lylyn
johtokunta hoitaa kuntoliikuntakorttien tarkastuslaskennan.

Palkintomatka on neljän (4) vuorokauden
loma Holiday Clubin kohteessa. Valittavana olevat kohteet on listattu alla.

Saimaa, Lappeenranta

Caribia, Turku

Tropiikki, Kuusamo

Saariselkä, Saariselkä

Tampereen kylpylä, Tampere

Katinkulta, Vuokatti

Palkintomatka sisältää majoituksen ja
yhden aktiviteetin tai hoidon vuorokautta kohden. Aamiainen ja yksi ruokailu
vuorokautta kohden. Palkintomatkan sisältö voi vaihdella vuosittain, kun
muutoksia tehdään.

Voimaanastuminen

Nämä kuntokilpailun säännöt ovat
voimassa toistaiseksi.

Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia Lylyn johtokunnan aloitteesta.