Yhdistys

Työpaikkaurheiluseura Kaukaan Lyly ry. perustettiin 6. lokakuuta vuonna 1940. Henkkilöstä tulee Kaukaan Lyly ry:n jäsen kun hän on allekirjoittanut työsopimuksen UPM Kaukaan kanssa.

Lylyn tavoitteena on auttaa jäsenistöään huolehtimaan henkisestä ja fyysisestä kunnostaan liikunnan avulla. Lisäksi pyritään keventämään työssä koettuja rasituksia, parantamaan työviihtyvyyttä sekä lisäämään sosiaalisia kontakteja eri henkilöstöryhmien välillä.

Lylyläisillä on käytössään Lylyn kuntohalli kuntosaleineen sekä palloilu- ja tennishalleineen, ulkotenniskentät, soutukalustoa ja Hyötiön sauna Lappeenrannassa.

Lyly järjestää myös monenlaisia tempauksia ja tapahtumia.

Kaukaan Lylyllä onkin merkittävä tehtävä jäsenistönsä kuntoliikuntaharrastusten toteuttamisessa ja kehittämisessä.