Kaukaan Lylyn kuntohallin säännöt

Kuntohalli on tarkoitettu UPM Kymmene Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden Lappeenrannan alueella työskentelevien työntekijöiden, heidän perheenjäsentensä ja eläkeläisten käyttöön. Kuntohallin käyttäjäksi tulee rekisteröityä osoitteessa

https://lylyvaraukset.com Muista täyttää kaikki kentät kirjautumisen yhteydessä.

Kuntohallin tiloja voidaan käyttää sen aukioloaikana klo 06:00 - 23:30. Kuntohallin käyttö on sallittua vain käyttömaksun maksaneille henkilöille! Kuntohallin sisätiloissa liikkuminen on sallittua ainoastaan sisäliikuntakengissä. Alle 12-vuotiailla on vapaa pääsy kuntohallille vanhempiensa seurassa. Yhtiöläinen vastaa perheenjäsenistään ja vieraastaan.

UPM Kymmene Kaukaan integraatin alueella kiinteästi toimivan ulkopuolisen yrityksen henkilöstöllä on mahdollisuus hakea kuntohallin käyttöoikeutta. Käyttöoikeus haetaan Lylyn johtokunnalta. Tämän henkilön oikeus hallin käyttöön on henkilökohtainen. Hän ei voi tuoda hallille perheenjäsentä. Hallin käyttöoikeus ei myöskään oikeuta Lylyn tapahtumiin osallistumista.

Kuntohallikortti

Kortti on henkilökohtainen eikä sitä saa antaa toisten käyttöön.

Kuntohallin vuosittaisen käyttömaksun suuruuden vahvistaa Kaukaan Lyly ry:n johtokunta. Kadonneesta kortista on ilmoitettava Outi Vieraalle, joka antaa uuden kortin vuosittaista käyttömaksua vastaan. Mikäli henkilö ei maksa vuosittaista käyttömaksua, voi hän palauttaa kuntohallikortin Outille.

Käyttövuorojen varaukset

Palloiluhallin ja tennishallin kenttävarauksia voi tehdä osoitteessa

Yksittäisellä henkilöllä voi olla voimassa vain 1 varaus. Edellinen varaus on käytettävä ennen uuden varauksen merkitsemistä. Jos varatulle vuorolle ei saavuta 15 min vuoron alkamisesta, on vuoro vapaa muiden käyttöön.

Tuntivarauksen voivat tehdä kaikki rekisteröityneet kuntohallikortin omistavat henkilöt. Varauksen voi tehdä kerrallaan maksimissaan kahdeksi tunniksi. Kahden tunnin varauksessa tulee olla kyse nelinpelistä tai joukkuelajista.

Kaverikortin haltija voi käyttää tennis- ja palloiluhallia 1 kerta/viikko lylyläisen kanssa.


Kuntosali

Kuntosalin käyttöoikeus on yhtiöläisillä, heidän perheenjäsenillään (yli 15 v.) ja eläkeläisillä sekä integraatin alueella työskentelevillä hallikortin lunastaneilla henkilöillä. Ulkopuolisilta sekä kaverikortin haltijoilta on kuntosaliin pääsy kielletty. Perheenjäsenet ja eläkeläiset ovat oikeutettuja käyttämään kuntosalia arkisin 06:00 - 16:00 ja klo 19:00 - 23:30 sekä viikonloppuisin.

Palloiluhalli

Palloiluhallin vakiovuorot jakaa Kaukaan Lyly ry:n johtokunta.

Sääntörikkomukset

Henkilöltä, joka ei noudata näitä sääntöjä, voidaan evätä pääsy halliin joko määräajaksi tai kokonaan. Kaukaan Lyly ry:n johtokunnan jäsenet voivat ottaa kortin pois välittömästi väärinkäytöksen yhteydessä. Pidempiaikaiset käyttökiellot päättää Lylyn johtokunta.

Kuntohallin väärinkäytöstä aiheutuvat rangaistukset:

  1. kirjallinen huomautus
  2. käyttökielto 3 kuukautta
  3. käyttökielto 6 kuukautta
  4. elinikäinen käyttökielto